Civiele werken

Als hoofdaannemer heeft van Raak Milieutechniek bij meerdere werken ook de civiele aanpassingen verzorgd. Inmiddels hebben wij een ruime ervaring opgebouwd en begeleiden het werk vanaf ontwerp, projectbegeleiding t/m oplevering.
Uitgevoerde werken;
– beton boringen en beton zaagwerk in ontvangstkelders inclusief lining herstel.
– constructiewerken inclusief berekeningen.
– bronbemaling en leidingssleuven
– persboringen